EEN ANDERE KIJK
OP VOETEN, LOPEN
EN BEWEGEN

ZOMERSLUITING & VERHUIZING

WIj zijn gesloten t/m 21 augustus a.s. De afdeling fysiotherapie werkt gewoon door. Heeft u een boodschap voor ons? Spreek dan onze voicemail in of mail naar mail@footconnection.nl

m.i.v. 1 september 2020DOEN WE HET ZO: